ePisarnica

Provjera statusa predmeta


ePisarnica omogućava praćenje tijeka rješavanja predmeta, na način da građanin u svakom trenutku ima uvid u vlastite predmete koji se obrađuju u nekom od Upravnih odjela gradske uprave.
Grad Zadar putem usluge ePisarnica pruža sljedeće informacije o predmetu:
• uvid u predmet ( popis pismena/akata, subjekt, status )
• datum otvaranja predmeta
• datum zadnje izmjene predmeta
• upravni odjel koji trenutno obrađuje predmet